best bootstrap site building

Rudi Beeken

Rudi Beeken is sinds 1992 advocaat aan de Leuvense balie. Met zijn gewezen stagiairs Heidi Janssens en Wim Goossens stichtte hij de inmiddels uitgebreide vennootschap “Advocatenkantoor Hageland bv” in Tielt-Winge.

Sinds 1995 combineert hij zijn praktijk met een lokaal openbaar ambt; gedurende een legislatuur was hij ook opvolgend lid van de Belgische kamer van volksvertegenwoordigers.

Naast een diploma cum laude in de Rechten behaalde Rudi Beeken aan de K.U. Leuven respectievelijk nog diploma’s als Geaggregeerde voor het Hoger Secundair Onderwijs en het Hoger Onderwijs van het korte type in de Rechten, Baccalaureaat in de Wijsbegeerte, Gediplomeerde in de Aanvullende Studies van Criminologische Wetenschappen (magna cum laude), en het Iuris Canonici Baccalaureum (cum laude).

Daarenboven beschikt hij over een resem van getuigschriften: Vaardigheidstraining in geautomatiseerde juridische informatiesystemen, Het penaal proces, Detentierecht & gevangeniswezen, Evaluatie van Menselijke Schade, Het gerechtelijk onderzoek, en Conflictbeslechting & onderhandeling.

Tenslotte heeft Rudi Beeken ook nog ervaring als schuldbemiddelaar en bewindvoerder. Hij kan u ontvangen in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, en pleitte als allround-advocaat al voor nagenoeg alle rechts- en administratieve colleges van het rijk, inbegrepen het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

 

Mailadres: rudi.beeken@advocatenhageland.be

Advocatenkantoor Hageland

Problemen zijn er om opgelost te worden. 

Aanbod

U bent op zoek naar een advocaat in de regio om u met raad en daad bij te staan? U komt graag terecht in een kleinschalig kantoor ?Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan klaar om naar u te luisteren, u te adviseren, te bemiddelen, voor u te onderhandelen, onverstaanbare juridische teksten om te zetten in verstaanbare taal en u bij te staan bij allerhande juridische procedures. U als cliënt staat centraal bij ons, een persoonlijke aanpak van uw dossier is zeer belangrijk voor ons.

Wij helpen u verder in de meeste rechtsdomeinen, uw juridische problemen zijn onze zorg. Ook voor een eerste advies dat niet gevolgd wordt door een gerechtelijke procedure bent u welkom bij ons.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen een beroep doen op ons.

Wij trachten in eerste instantie steeds te kijken of een minnelijke schikking nog tot de opties behoort. Als dit niet lukt, starten wij in overleg met u een juridische procedure op.

Ook voor bemiddeling in familiale zaken kan u beroep doen op ons kantoor, mr. Janssens is erkend bemiddelaar.

Wij aarzelen ook niet om u door te verwijzen naar een specialist zo dit nodig is.

Wij scholen ons ook continu bij, ten einde op de hoogte te blijven van de meest recente wetgeving.

Onze consultaties gebeuren steeds op afspraak. Een afspraak kan u telefonisch beleggen via het nummer 016/63.15.53.

Rudi Beeken

Heidi Janssens

Deborah Es

Kosten en erelonen

Het advies van een advocaat is niet altijd zo duur als de mensen denken. 

In sommige gevallen komt de rechtsbijstandsverzekering tussen en kost het u helemaal niets. Indien dit mogelijk is, nemen wij voor u contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

In de andere gevallen weet u steeds waar u aan toe bent dankzij onze ereloonafspraken. Er wordt gewerkt met tussentijdse provisies, zodat de kosten gespreid worden.

Bij de aanvang van het dossier wordt u steeds een ereloonovereenkomst overhandigd, waarin onze tarieven duidelijk terug te vinden zijn. 

 

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij. Het is evenwel de rechter die zal oordelen over de toekenning hiervan. De bedragen kan men terugvinden in het K.B. van 26 oktober 2007 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007102635&table_name=wet#:~:text=Voor%20de%20%5B1%20rechtsvorderingen%5D1,het%20maximum%20bedrag%2010.000%20euro

Sinds 1 januari 2014 zijn alle advocaten onderworpen aan de BTW-plicht, wat wil zeggen dat er 21% extra wordt gerekend op uw facturen. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven https://financien.belgium.be/nl/Actueel/131121_btw-plicht_voor_advocaten#:~:text=Vanaf%201%20januari%202014%20zijn,aan%20ondernemingen%20als%20aan%20particulieren.

Pro deo advocaat