best bootstrap site building

Heidi Janssens

Heidi Janssens is sinds 2001 advocaat aan de Leuvense balie. Zij studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen en heeft nog een bijkomende opleiding bijzonder jeugdrecht (2005-2006) gevolgd, waarna zij werd erkend als jeugdadvocaat. Daarnaast volgde zij ook de bijzondere opleiding verhoorbijstand.

Sedert augustus 2022 is mr. Janssens ook erkend bemiddelaar in familiale zaken. 

Zij volbracht haar drie stagejaren bij Rudi Beeken en werd in 2004 opgenomen op het tableau van de Leuvense balie, waarna zij samen met Rudi Beeken een associatie oprichtte.

In 2008 werd “Advocatenkantoor Hageland bv” opgericht.

Zij houdt zich vooral bezig met het jeugdrecht, familierecht, afstammingsrecht en goederenrecht, maar ook in domeinen zoals het verkeersrecht en het huurrecht kan zij u verder helpen. Ook voor bemiddeling in familiale zaken kan u bij haar terecht. Zij wordt ook regelmatig aangesteld als voogd ad hoc over minderjarige kinderen.

 

Mailadres: heidi.janssens@advocatenhageland.be

Advocatenkantoor Hageland

Problemen zijn er om opgelost te worden. 

Aanbod

U bent op zoek naar een advocaat in de regio om u met raad en daad bij te staan? U komt graag terecht in een kleinschalig kantoor ?Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan klaar om naar u te luisteren, u te adviseren, te bemiddelen, voor u te onderhandelen, onverstaanbare juridische teksten om te zetten in verstaanbare taal en u bij te staan bij allerhande juridische procedures. U als cliënt staat centraal bij ons, een persoonlijke aanpak van uw dossier is zeer belangrijk voor ons.

Wij helpen u verder in de meeste rechtsdomeinen, uw juridische problemen zijn onze zorg. Ook voor een eerste advies dat niet gevolgd wordt door een gerechtelijke procedure bent u welkom bij ons.

Zowel particulieren als ondernemingen kunnen een beroep doen op ons.

Wij trachten in eerste instantie steeds te kijken of een minnelijke schikking nog tot de opties behoort. Als dit niet lukt, starten wij in overleg met u een juridische procedure op.

Ook voor bemiddeling in familiale zaken kan u beroep doen op ons kantoor, mr. Janssens is erkend bemiddelaar.

Wij aarzelen ook niet om u door te verwijzen naar een specialist zo dit nodig is.

Wij scholen ons ook continu bij, ten einde op de hoogte te blijven van de meest recente wetgeving.

Onze consultaties gebeuren steeds op afspraak. Een afspraak kan u telefonisch beleggen via het nummer 016/63.15.53.

Rudi Beeken

Heidi Janssens

Deborah Es

Kosten en erelonen

Het advies van een advocaat is niet altijd zo duur als de mensen denken. 

In sommige gevallen komt de rechtsbijstandsverzekering tussen en kost het u helemaal niets. Indien dit mogelijk is, nemen wij voor u contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar.

In de andere gevallen weet u steeds waar u aan toe bent dankzij onze ereloonafspraken. Er wordt gewerkt met tussentijdse provisies, zodat de kosten gespreid worden.

Bij de aanvang van het dossier wordt u steeds een ereloonovereenkomst overhandigd, waarin onze tarieven duidelijk terug te vinden zijn. 

 

Sinds 1 januari 2008 heeft een winnende partij in een proces het recht om (een deel van) het ereloon en de kosten van zijn advocaat te laten vergoeden door de verliezende partij. Het is evenwel de rechter die zal oordelen over de toekenning hiervan. De bedragen kan men terugvinden in het K.B. van 26 oktober 2007 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007102635&table_name=wet#:~:text=Voor%20de%20%5B1%20rechtsvorderingen%5D1,het%20maximum%20bedrag%2010.000%20euro

Sinds 1 januari 2014 zijn alle advocaten onderworpen aan de BTW-plicht, wat wil zeggen dat er 21% extra wordt gerekend op uw facturen. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven https://financien.belgium.be/nl/Actueel/131121_btw-plicht_voor_advocaten#:~:text=Vanaf%201%20januari%202014%20zijn,aan%20ondernemingen%20als%20aan%20particulieren.

Pro deo advocaat